Welkom

Stichting Samenwerkende Educatieve Marktpartijen (SEM) is een keten-brede uitvoeringsorganisatie waarin partijen in de educatieve content keten samenwerken. De stichting staat voor betrokken leden welke versimpeling van de educatieve content keten behartigen. We werken vanuit de gedachte 'van keten naar ecosysteem' om stapsgewijs een omgeving te creëren welke nieuwe mogelijkheden en diensten voor het digitale onderwijs in Nederland biedt.

Meer over stichting SEM 

 

Hoe kan ik deelnemer worden?  

Wilt u deelnemer worden van de stichting SEM?

Aanvragen →

 
 
 

 

 

 

Nieuws 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"10","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"202137"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Lees meer nieuws → 

 

Agenda 

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"202136"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":true,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Naar volledige agenda  

 

 

Contact?

Wilt u contact met ons? 

Contact opnemen 

 

 

 
 

 

Programma start schooljaar

Het programma start schooljaar kent als doelstelling een vlekkeloze start van het schooljaar in VO en MBO. Vanaf het schooljaar 2020/2021 (tbv start schooljaar 2021/2022) is het programma ondergebracht bij de stichting SEM waarbij afspraken zijn gemaakt met Edu-K over de kaders waarbinnen het programma wordt uitgevoerd. Het huidige programma loopt van 1-10-2019 tot 1-10-2020

Naar projectoverzicht

Pilot vereenvoudiging leermiddelenketen

De Pilot Versnelling Vereenvoudiging Leermiddelenketen is een initiatief van de stichting SEM en heeft tot doel een werkend prototype van het nieuwe 'ecosysteem' op te leveren dat is gebaseerd op het gebruik van bestaande en op standaarden gebaseerde services dat de huidige (complexe) leermiddelenketen op den duur kan vevangen.

Naar projectoverzicht

 

 

 

 

Contact

Stichting SEM
Smallepad 30
4819HH Amersfoort

info@stichtingsem.org

 

KVK: 77313860
Bank Triodos  NL22TRIO0788925571
BTW nr 856690478B01

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen